การตรวจอัลตร้าซาวด์ของหลอดเลือดแดง

การค้นพบเหล่านี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดที่ดีตั้งแต่อายุยังน้อยการออกกำลังกายและการทานอาหารเพื่อสุขภาพสามารถช่วยป้องกันความดันโลหิตสูงและโรคอ้วนได้ควรหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์และยาสูบ ความเครียดการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเด็กและครอบครัวของพวกเขาเพียงอย่างเดียวการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่มีสุขภาพดี

และการลดความไม่เท่าเทียมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและหลอดเลือด เด็ก ๆ ที่มีภูมิหลังหลากหลายลงทะเบียนจากทั่วประเทศเยอรมนีโดยไม่คำนึงถึงภาวะสุขภาพ พวกเขาถูกเลือกโดยใช้การออกแบบการสุ่มตัวอย่างที่ซับซ้อนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเป็นตัวแทนของประชากรชาวเยอรมัน การตรวจอัลตร้าซาวด์ของหลอดเลือดแดง อัลตร้าซาวด์ประเมินความหนาของสองชั้นในของหลอดเลือดแดง carotid: เยื่อบุที่หนาขึ้นเป็นตัวบ่งชี้แรกของหลอดเลือดแดงที่อุดตัน